Økonomi

Falster Efterskole er en privat, selvejende efterskole, hvor man betaler for ophold og undervisning. Ugeprisen for skoleåret 2016/2017 er kr. 1.900,00.. I denne pris er inkluderet kost, logi, undervisning og materialer der anvendes i forbindelse med undervisningen.

Staten yder en støtte til forældre. Det er skolen, der med forældrenes samtykke, søger statsstøtte.

Man er optaget som elev, når skolen har sendt en skriftlig bekræftelse på indmeldelsen, og når der er indbetalt depositum på Kr. 2000 og indmeldelsesgebyr på Kr. 1500. Depositum tilbagebetales ved kursets afslutning, dog forbeholder skolen sig retten til at fratrække eventuelle omkostninger forårsaget af misbrug eller andet i forbindelse med elevens ophold.

Skolepengene betales månedsvis forud.

Såfremt eleven fratræder i utide, hæfter hjemmet for fuld betaling i de følgende 2 uger. Man skal være opmærksom på, at statsstøtten bortfalder fra udmeldelsesdatoen, samt at det indbetalte depositum ikke tilbagebetales.

På Efterskoleforeningens hjemmeside http://www.efterskole.dk/Schools/Price.aspx kan man beregne forældrebetalingen.