ORDENSREGLER PÅ FALSTER EFTERSKOLE

 • Enhver omgang med rusmidler på skolen er forbudt.
 • Enhver omgang med øl & spiritus på skolen, på ture ud fra skolen samt i skoletiden er forbudt. Dette gælder også under transport/rejse til og fra efterskolen i forbindelse med weekender og ferier.
 • Rygning er forbudt på skolen, på ture ud fra skolen samt i skoletiden. Dette gælder også under transport/rejse til og fra efterskolen i forbindelse med weekender og ferier.

Overtrædelse af ovenstående regler og samværsformer medfører bortvisning

 • Vi tolerer ikke nogen form for mobning.
 • Der er mødepligt til undervisning, hovedmåltiderne, lektiecafeen, valgfagene, samt andre lignende fælles arrangementer.
 • I skiftende perioder har man pligter i køkkenet.
 • På samme måde har man i skiftende perioder rengøringspligter af egne- og fællesområder

Overtrædelse af ovenstående regler samværsformer kan medføre bortvisning

HUSK!!!

 • Anvendelse af mobiltelefoner er ikke tilladt under undervisning/lektiecafeen/stilletimen og efter sengetiden.
 • Ved misbrug af elektroniske udstyr, som bærbar computer samt mobiltelefoner, vil det blive konfiskeret af skolen. Eleven vil modtage det tilbage igen ved den næste hjemrejse.
 • Fritagelse fra undervisning, pligter og aktiviteter kan kun ske ved skriftlig / mail henvendelse fra en voksen med forældremyndighed.
 • Læge, tandlægebesøg mv. bedes klaret i forbindelse med anbefalede weekender og ferier.
 • Retur til skolen skal ske senest kl. 18.50.